Revista TEUTA


Intervistë ekskluzive me tenorin Ramë Lahaj
Foto Fadil Berisha
Revista TEUTA nr.276
www.revistateuta.com